Medlemsansökan

För Institution, organisation eller företag räcker oftast att en huvudmedlem registreras sig,

För familjer vill vi att ni fyller i alla familjens betalande medlemmar i formuläret nedan (t.ex. 2 vuxna och 2 barn).

Det är bara huvudmedlem som får utskick och information (vanligtvis förälder).

Viss information kan vara känslig men är ändå obligatorisk (*). Då föreningen har för få medlemmar får vi inga statliga bidrag utan lever helt på bidrag från stiftelser och andra organisationer. För att kunna söka medel från dessa kräver vissa bidragsgivare att föreningen kan redovisa att det t.ex. finns x antal barn under 18 år med diagnos.

Föreningen behandlar informationen konfidentiellt och digitalt och den kommer inte att spridas vidare utan ert tillstånd.

Använd nedanstående formulär för att ansöka om medlemskap i Föreningen Fragile X. Du kommer att få en bekräftelse till din registrerade e-postadress på att anmälan är mottagen.

Huvudmedlem

 

Extra familjemedlemmar

    Familjemedlem 2

  • Familjemedlem 3

  • Familjemedlem 4

  • Familjemedlem 5

 

Verifikation