Fonder som kan sökas av enskild person/familj

Föreningen har idag ett underlag på drygt 20 stiftelser/organisationer som stödjer den verksamhet vi bedriver som förening. Bland dessa finns också ett antal som stödjer enskild person eller familj i olika situationer:

 

 • Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
 • Linnea och Josef Carlssons Stiftelse
 • Eva och Oscar Ahréns Stiftlese
 • Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond
 • Kungliga Sällskapet Pro Patria
 • Stiftelsen Sävstaholm

 

När jag gick igenom dessa så hittade jag även denna organisation som kanske kan passa in i vissa situationer:

 

 • Föreningen FVO

 

Allmänna arvsfondens hemsida har också en bra sammanställning, gå in på deras hemsida och sök på ”andra stödformer”.

 

Här är också övriga stiftelser/organisationer som jag vid en första anblick inte bedömer att du kan söka som enskild person eller familj men fler ögon kanske hittar något mer och flera Stiftelser ändrar inriktning från år till år på vad man ger stöd till, det kan alltså vara värt att bevaka vissa:

 

 • Stiftelsen Lars Hiertas Minne
 • Jerringfonden
 • Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
 • Oskar och Maria Ekmans Donationsfond
 • Stiftelsens Kempe-Carlgrenska Fonden
 • Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond
 • C.F Lundströms Stiftelse
 • Åhlén-stiftelsen
 • Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
 • Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
 • Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond
 • Stiftelsen Solstickan
 • Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllans Minnesfond
 • Lindhes ("Sigurd och Elsa Goljes Minne
 • Ragnhild och Einar Lundströms Minne
 • Karl Jeppssons Minne
 • Irma och Arvid Larssons-Rösts Minne
 • Emma och Erik Granes Minne")
 • Kungaparets Bröllopsfond
 • Allmänna arvsfonden
 • Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
 • Prins Carl Gustafs Stiftelse
 • Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond 
 • Petrus & Augusta Hedlunds stiftelse

 

Allt ovan hittar du lättast genom att söka via internet på respektive namn.

 

Böcker kan kanske vara en annan väg att hitta fler, kolla på biblioteken. Föreningen har ”Stora Fondboken” utgiven av Stöd & Stipendier AB.

 

Från lägret framkom det också att barnhabiliteringen kan hjälpa till med att hitta stiftelser och organisationer och i vissa fall också t.ex. ansöka om bidrag till att täcka kostnader för vårt Sommarläger. Kolla upp detta i din kommun.

 

Anders Joachimsson, Styrelseledamot och Fondansvarig

Föreningen har idag ett underlag på drygt 20 stiftelser/organisationer som stödjer den verksamhet vi 
 
bedriver som förening. Bland dessa finns också ett antal som stödjer enskild person eller familj i olika 
 
situationer:
 
? Stiftelsen Sunnerdahls Handikappfond
 
? Linnea och Josef Carlssons Stiftelse
 
? Eva och Oscar Ahréns Stiftlese
 
? Stiftelsen Hierta-Retzius stipendiefond
 
? Kungliga Sällskapet Pro Patria
 
? Stiftelsen Sävstaholm
 
När jag gick igenom dessa så hittade jag även denna organisation som kanske kan passa in i vissa 
 
situationer:
 
? Föreningen FVO
 
Allmänna arvsfondens hemsida har också en bra sammanställning, gå in på deras hemsida och sök på 
 
”andra stödformer”.
 
Här är också övriga stiftelser/organisationer som jag vid en första anblick inte bedömer att du kan 
 
söka som enskild person eller familj men fler ögon kanske hittar något mer och flera Stiftelser ändrar 
 
inriktning från år till år på vad man ger stöd till, det kan alltså vara värt att bevaka vissa:
 
? Stiftelsen Lars Hiertas Minne
 
? Jerringfonden
 
? Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas Minnesfond
 
? Oskar och Maria Ekmans Donationsfond
 
? Stiftelsens Kempe-Carlgrenska Fonden
 
? Radiohjälpsfonden och Kronprinsessan Victorias fond
 
? C.F Lundströms Stiftelse
 
? Åhlén-stiftelsen
 
? Helge Ax:son Johnsons Stiftelse
 
? Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne
 
? Stiftelsen Ulf Lundahls Minnesfond
 
? Stiftelsen Solstickan
 
? Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllans Minnesfond
 
? Lindhes ("Sigurd och Elsa Goljes Minne
 
? Ragnhild och Einar Lundströms Minne
 
? Karl Jeppssons Minne
 
? Irma och Arvid Larssons-Rösts Minne
 
? Emma och Erik Granes Minne")
 
? Kungaparets Bröllopsfond
 
? Allmänna arvsfonden
 
? Kungliga Patriotiska Sällskapets Understödsfond
 
? Prins Carl Gustafs Stiftelse
 
? Stiftelsen Clas Groschinskys Minnesfond 
 
? Petrus & Augusta Hedlunds stiftelse
 
Allt ovan hittar du lättast genom att söka via internet på respektive namn.
 
Böcker kan kanske vara en annan väg att hitta fler, kolla på biblioteken. Föreningen har ”Stora 
 
Fondboken” utgiven av Stöd & Stipendier AB.
 
Från lägret framkom det också att barnhabiliteringen kan hjälpa till med att hitta stiftelser och 
 
organisationer och i vissa fall också t.ex. ansöka om bidrag till att täcka kostnader för vårt 
 
Sommarläger. Kolla upp detta i din kommun.
 
Anders Joachimsson, Styrelseledamot och Fondansvarig
 
Föreningen Fragile-x, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG and modifed by Markus Bjorkman