Syskonläger på Ågrenska för dig i åldern 15-19 år 31 augusti-4 september 2015

Nu har du möjligheten att anmäla dig till ett läger för ungdomar som har ett syskon med funktionsnedsättning. 25 ungdomar ges möjlighet att delta. Syftet är att få känna gemenskap och utbyta erfarenheter med andra i liknande situation.

 

Läs vidare Ågrenska:s hemsida, http://www.agrenska.se/Syskonvistelser/

 
Föreningen Fragile-x, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG and modifed by Markus Bjorkman