Verksamhet

Föreningens verksamhet är ideell och riksomfattande samt partipolitiskt och religiöst obunden

Syftet med föreningen är att:

 • stödja och informera medlemmar
 • sprida kunskap om Fragile-X, dess symtom och konsekvenser
 • stödja forskning inom området
 • bevaka medlemmarnas gemensamma intressen i samhället

Föreningen ska arbeta med följande områden:

 • Att ge stöd och information till föreningens medlemmar
 • Att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte
 • Att anordna gemensamma aktiviteter för föreningens familjemedlemmar i form av utbildnings- och rekreationshelg för föräldrarna i samband med årsmöte samt familjeläger
 • Att sprida kunskap om syndromet till allmänheten genom hemsidan
 • Att dela med oss av vårt kunnande, om syndromet ur föräldraperspektiv, till de yrkeskategorier som så önskar
 • Att vid förfrågan stödja forskning genom vår specifika föräldrakunskap
 • Att ge ut en föreningstidning för medlemmarna två gånger per år
 • Att när det är möjligt delta i möten och utbildningar anordnade av Riksförbundet Sällsynta Diagnoser eller andra för oss intressanta organisationer/föreningar
 • Att skicka ut vårt välkomstmaterial till nya medlemmar
 • Att arbeta med aktiv medlemsvård samt uppsökande verksamhet av nya medlemmar
 • Att arbeta för en mer levande hemsida och använda hemsidan för en mer effektiv kommunikation.
 • Att lägga ut filmen "Att leva med Fragile-X" på hemsidan.
 
Föreningen Fragile-x, Powered by Joomla!; Joomla templates by SG and modifed by Markus Bjorkman